Go to Top

dr Suzana Kostić i dr Danijela Stojanović članovi žirija V Međunarodnog takmičenja “Mihajlo Nikolovski” u Bitoli

dr Suzana Kostić, redovni profesor i dekan Fakuleta umetnosti i dr Danijela Stojanović, vanredni profesor na Fakultetu umetnosti, učestvuju u radu žirija V Međunarodnog takmičenja “Mihajlo Nikolovski”, koji se održava 06. i 07. maja 2017. godine u Bitoli u organizaciji Udruženja muzičkih teoretičara Makedonije.