Go to Top

Fakultet umetnosti primljen u članstvo Evropske lige institucija umetnosti

Na sednici Reprezentativnog odbora ELIA-e (The European League of Institutes of the Arts), održanoj 21/22. marta 2013. u Amsterdamu, a na preporuku prof. dr Ljiljane Mrkić Popović, rektora Univerziteta umetnosti u Beogradu, Fakultet umetnosti u Nišu primljen je u članstvo prestižne Evropske lige institucija umetnosti (www.elia-artschools.org).