Go to Top

Godišnja izložba studenata Odseka za likovne i Odseka za primenjene umetnosti

Otvaranje godišnje izložbe studenata slikarstva i grafičkog dizajna održaće se u utorak, 4. juna 2013. godine, u prostorijama Odseka za likovne umetnosti (Ulica Prvomajska broj 6) u 12 sati, i prostorijama Odseka za primenjene umetnosti (Ulica Pantelejska broj 60) u 13 sati.