Go to Top

Intenzivni Majstorski kurs za flautu – Marija Đurđević Ilić

Fakultet umetnosti u Nišu od 19 - 21. aprila  2017. godine organizuje intenzivni Majstorski kurs za flautu,  Marije Đurđević Ilić, vanrednog profesora Muzičke akademije na Cetinju i prva flauta Crnogorskog simfonisjkog orkestra. Na kraju majstorskog kursa učesnici nastupaju na završnom koncertu. Korepetitor: Nikola Cvetković, umetnički saradnik.

 

KOTIZACIJA: 4.000,00 din

Nalog za plaćanje
Korisnik: Fakultet umetnosti u Nišu
Žiro račun broj: 840-2012666-89
Poziv na broj: 742121-12
Svrha: Majstorski kurs za flautu

Registracija za majstorski kurs: 

Pošaljite uredno popunjen formular za registraciju (preuzmite OVDE) na e-mail: angelflute35@hotmail.com

Rok za upis i uplatu: 13. april 2017. godine

Koordinator: mr Anđela Bratić, vanredni profesor - telefon: +381 64/17 55 404