Go to Top

Izložba Fakulteta za izobrazitelno izkustvo iz Velikog Trnova u Nišu

Povodom proslave Dana Univerziteta, a u okviru međunarodne saradnje Fakulteta za izobrazitelno izkustvo Veliko Trnovo, Bugarska I Fakulteta umetnosti u Nišu, otvorena je izložba radova u sali Multimedijalnog centra Univerziteta u Nišu. Izložba će biti otvorena do 23. juna 2014. godine.
Bugarski Fakultet se prvi put predstavlja niškoj publici radovima studenata zidnog slikarstva i grafičkog dizajna.
Uvodnu reč na izložbi su dali prorektor prof. dr Zoran Nikolić, doc. Boris Želev, dekan Fakulteta za izobrazitelno izkustvo i prof. mr Katarina Đorđević, šef Odseka za likovne umetnosti Fakulteta umetnosti u Nišu.

7