Go to Top

Izložba grafika mr Bojana Živića u Galeriji Trag

Mr Bojan Živić, vanredni profesor Fakulteta izlagaće svoje grafike u Galeriji Trag u Beogradu u periodu od 6. do 20. aprila 2013. godine. Otvaranje izložbe je u subotu 6. aprila 2013. godine, u 12 sati.