Go to Top

Izložba grafika studenata Odseka za primenjene umetnosti

Fakultet umetnosti u Nišu, Odsek za primenjene umetnosti, organizuje izložbu grafika svojih studenata.

Ova zanimljiva izložba, pod nazivom „ Iz drugog ugla “, biće otvorena u utorak 25. docembra u 15.00 u Holu Univerziteta u Nišu.

Svojim radovima predstaviće se najbolji studenti  Odseka za primenjene umetnosti.