Go to Top

Izložba slika studenata Departmana za likovne umetnosti u Beogradu

U okviru proslave 15 godina postojanja i rada Fakulteta umetnosti u Nišu biće održana izložba slika studenata Departmana za likovne umetnosti u ponedeljak 04. decembra 2017. godine sa početkom u 19 časova u Alternativnoj galeriji Umetničkog pavilјona „Cvijeta Zuzorić“ u Beogradu.

 

"Izložba slika studenata Departmana za likovne umetnosti Fakulteta umetnosti u Nišu u Alternativnoj galeriji Umetničkog pavilјona „Cvijeta Zuzorić“ priklјučuje se nizu kulturnih manifestacija kojima se obeležava dan Fakulteta koji, već petnaest godina, obrazuje mlade i talentovane studente i pruža im aktivnu podršku u prvim profesionalnim koracima i javnim nastupima. Svaki pak njihov nastup ili izložba predstavlјaju uzvratni dar, na opšte zadovolјstvo stručne i šire javnosti.

Za ovu priliku studenti se predstavlјaju slikama koje su rezultat njihovog rada na glavnom umetničkom predmetu. Ako smo saglasni sa stavom Koste Bogdanovića da umetnost danas (i ne samo danas!) nije (isklјučivo) način pravlјenja, nego način mišlјenja, onda i ove slike treba posmatrati pre svega kao pokušaj da se kroz proces savladavanja pravlјenja slike dođe do drugačijeg mišlјenja slike, koje nužno vodi i do ispitivanja njenih granica, kao medija.

Imajući u vidu ovako visoko postavlјen dugoročni cilј, kao i ndividualni pristup obrazovanju, uz uvažavanje specifičnosti svakog studenta, nije nikakvo iznenađenje da na ovoj izložbi imamo veoma raznovrsne radove. Nјihov raspon kreće se od brutalnih, nagonskih, preko naglašeno emotivnih i suptilnih do pažlјivo osmišlјenih i tehnički preciznih. Od „pesnice u stomak“ do „fotelјe za odmor“. Oni su rezultat individualnog umetničkog traganja i duboko ličnog tumačenja fenomena spolјašnje i unutrašnje stvarnosti. Ove slike nas pozivaju da ih posmatramo kao stvarnost po sebi i da sa  nteresovanjem pratimo njihove autore u svom dalјem umetničkom razvoju." Doc. mr Stevan Kitić