Go to Top

Izložba studenata i profesora u Beogradu

U utorak, 5. marta, u galeriji Doma kulture Studentski grad otvara se izložba radova profesora i studenata I i II godine sa studijskog programa Grafički dizajn Fakulteta umetnosti u Nišu.

Izloženi radovi su, kako naglašava profesor P. Donkov u predgovoru katalogu, rezultat napora studenata da unaprede svoja saznanja o vizuelnom polju, te transponuju vidljivo u lični stav o problemu i njegovoj strukturi, što predstavlja solidan temelj za savladavanje programa glavnih predmeta na starijim godinama studija.

Izložba će biti otvorena do 16. marta.