Go to Top

Izložba studenata „Iz grafičkih mapa“

Studenti izbornog programa „Grafika sa tehnologijom“ Fakulteta umetnosti Univerziteta u Nišu se drugi put predstavljaju javnosti izložbom grafičkih listova iz svojih „Grafičkih mapa“. Svečano otvaranje izložbe održaće se u petak 20. juna 2014. godine sa početkom u 19 sati u Koncertno - izložbenom prostoru FU (Knjaževačka 2a).
"Projekat izrade grafičkih mapa, sa najmanje pet grafičkih listova, omogučio je studentima završne godine studija da u slobodno odbranoj grafičkoj tehnici, u obliku zaokružene likovne celine, pokušaju izraziti individualnu likovnu poetiku. Raznolikost izloženih radova već najavljuju mogući put svakog pojedinca i dokazuje da su autori na pravom putu ka uspehu."
Dr Franc Curk, redovni profesor