Go to Top

Izložba studenata master akademskih studija na studijskom programu Grafički dizajn

Studenti master studija na studijskom programu Grafički dizajn izlagaće svoje radove u Galeriji savremene likovne umetnosti (Paviljon u Tvrđavi), u periodu od 12-22. jula 2013. godine. Otvaranje izložbe je u petak, 12. jula, u 19 sati.

 

Izložba radova studenata master studija, studijeke grupe za Grafički dizajn Fakulteta umetnosti u Nišu je po sebi sublimat krajnje dostignutog određenog iskustva i shvatanja grafičkog dizajna kroz ličnost samih autora.

Čitanje tih radova je proces koji se zasniva na razumevanju čulno-opažajnih iskustava koja otvaraju put jednoj vrlo elementarnoj konvenciji u polju delovanja grafičkih komunikacija, prostorne grafike i plakata.

Ovim radovoima, mladi autori dokazuju da ideju umetničkog rada sve više artikuliše aktuelna životna situacija i da jezik grafičkog komuniciranja sve više zamenjuje reč.

Traganjem za novom formom, ovi autori uspostavljaju nove odnose u poznatoj formi i spremni su da te odnose premeštaju, preklapaju, usložavaju i stavljaju u novi kontekst.

U njima je šansa da stvore novo od ostvarenog u oblast grafičkog dizajna, odakle proističe uverenje da nema krize u umetnosti.

Studenti master akademskih studija, studijeke grupe za Grafički dizajn Fakulteta umetnosti u Nišu u 2013. godini jesu: Željko Blagojević, Milan Dejanović, Marijana Milojević, Aleksandar Milenković, Milan Stefanović, Miljana Radenković i Andrea Zafirović.

 

doc. Anita Milić

Plakat:

Katalog: