Go to Top

Konkurs za stipendiranje boravka nastavnog osoblja na univerzitetu Sv. Ćirilo i Metodije u Velikom Trnovu (Bugarska)

Konkurs za stipendiranje boravka nastavnog osoblja na univerzitetu Sv. Ćirilo i Metodije u Velikom Trnovu (Bugarska) (pdf)

Trajanje konkursa do 31. maja 2016.

Ko se može prijaviti na konkurs?

• Nastavnici Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja
• Nastavnici Filozofskog Fakulteta (filozofija, psihologija)
• Nastavnici Pedagoškog fakulteta
• Nastavnici Fakulteta umetnosti

 

Obavezna dokumentacija za prijavu kandidata:

 

Molimo vas da prijave, zajedno sa skeniranim dokumentima, dostavite putem E-mail-a na obe adrese:

- Prof. dr Ivica Manić, institucionalni ERASMUS+ koordinator: ivica.manic@elfak.ni.ac.rs

- Jelena Čivljak, Kancelarija za medjunarodnu saradnju Univerziteta u Nišu:  civljak@ni.ac.rs

sa napomenom Prijava za Erasmus+ ICM boravak na Univerzitetu Sv. Ćirilo i Metodije u Velikom Trnovu.

 

ROK: 31. 05. 2016. godine do 15:00 časova

Nakon završetka konkursa, prijave kandidata koji prođu tehničku proveru i evaluaciju od strane institucionalnih Erasmus+ koordinatora Univerziteta u Nišu biće dostavljene Univerzitetu Sv. Ćirilo i Metodije u Velikom Trnovu  kao nominacije za studijski boravak. Univerzitet Sv. Ćirilo i Metodije u Velikom Trnovu vrši konačan izbor kandidata shodno broju stipendija namenjenih Univerzitetu u Nišu.