Go to Top

Konkurs za upis u “Letnju školu serigrafije”

Fakultet umetnosti Univerziteta u Nišu objavljuje KONKURS za upis u LETNJU ŠKOLU SERIGRAFIJE  prof. dr Franca Curka.

 

U okviru programa proslave dvostrukog jubileja: desetogdišnjice osnivanja Fakulteta umetnosti u Nišu i 1700 godišnjice obeležavanja Milanskog edikta o verskoj toleranciji i priznavanju hrišćanstva, Fakultet umetnosti u Nišu organizovaće u periodu od 16. do 24. jula 2013. godine LETNJU ŠKOLU SERIGRAFIJE

Pod mentorstvom redovnog profesora Fakulteta umetnosti u Nišu dr Franca Curka polaznici LETNJE ŠKOLE SERIGRAFIJE imaće priliku da se upoznaju sa novim tehnikama izrade takozvanih direktnih i indirektnih šablona i upotrebom fotopostupaka prenošenja indirektnih šablona na sito. Kao polazište će koristiti predloge grafičkih rešenja, kojima su konkurisali i na osnovu kojih će izraditi kartone u razmeri 1:1.

Kandidatima će biti omogućeno da u serigrafiji realizuju najmanje dva najbolja grafička rešenja.

Kandidati, sa iskustvom za rad u ovoj tehnici, konkurišu sa deset predloga grafičkih rešenja, koja predstavljaju zaokruženu likovnu celinu.

Prijavljivanje kandidata može se obaviti u Službi za nastavu i studentska pitanja Fakulteta umetnosti u Nišu najkasnije do 21. juna 2013. godine podnošenjem dokaza o uplati.

 

KOTIZACIJA: 5.000,00 din

Nalog za plaćanje

Korisnik: Fakultet umetnosti u Nišu

Žiro račun broj: 840-2012666-89

Poziv na broj: 742121-10

Svrha: LETNJA ŠKOLA SERIGRAFIJE

Rok za prijvljivanje i uplatu: 21. jun 2013. godine

 

Nakon završetka LETNJE ŠKOLE SERIGRAFIJE, polaznici će učestvovati u pripremi prigodne  publikacije o letnjoj školi, opremanju i postavljanju izložbe radova.

Od otisaka koji ostaju u vlasništvu Fakulteta, a po završetku izložbe formiraće se luksuzno opremljena grafička mapa sa simbolima Letnje škole, Univerziteta, Fakulteta umetnosti i Grada Niša.