Go to Top

mr Perica Donkov na izložbi “Nova srpska apstrakcija” u Parizu

mr Perica Donkov učestvuje na autorskoj izložbi "Nova srpska apstrakcija" istoričara umetnosti Milije Belića, koja se pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i informisanja otvara 4. oktobra u Srpskom kulturnom centru u Parizu.