Go to Top

Mr Perica Donkov na izložbi “Srpska umetnost druge polovine XX veka” u Čačku

Mr Perica Donkov, redovni profesor Fakulteta umetnosti u Nišu, učestvuje na izložbi “Jugoslovenska umetnost druge polovine 20. veka” u umetničkoj galeriji “Nadežda Petrović” u Čačku. Galerija je uvećala svoj fond od 2011. do 2014. godine sa 60 eksponata 44 autora, a tim povodom priredila je izložbu i promociju publikacije autora 25. februara 2015. godine. Izložba će trajati do kraja marta 2015. godine.
Zbirci ''Savremena umetnost” pripada 52 eksponata, a osam zbirci “Jugoslovenska umetnost druge polovine 20. veka”. Od ukupnog broja, 35 eksponata su pokloni, a 25 ih je otkupljeno.
Među novopridošlim radovima može se prepoznati nekoliko likovnih/vizuelnih kategorija: slike na platnu, papiru i aluminijumu, klasične grafičke tehnike, digitalne grafike i printovi, video radovi i video instalacije, redimejd objekti, skulpture, ambijentalne skulpture i skulpturalni ansambli i dr.