Go to Top

Mr Slavica Dragosavac učestvuje na izložbi eksperimentalne grafike u Rimu

Mr Slavica Dragosavac, docent na Fakultetu umetnosti u Nišu, učestvuje na izložbi “REFLECTIONS OF THE MATTER“, Philobiblon Gallery u Rimu, gde se predstavlja italijanska iinternacionalna eksperimentalna grafika.