Go to Top

mr Zoran Stanisavljević diriguje koncert Robija Lakatoša u Makedoniji

mr Zoran Stanisavljević, vanredni profesor na Fakultetu umetnosti u Nišu, dirigovaće koncert svetskog izvođača Robija Lakatoša koji će nastupiti sa cimbalistom Jenom Lisztesom i Kamernim orkestrom Bitola. Koncert će se održati u nedelju 26. marta 2017. godine u Centru za Kulturu Bitola.