Go to Top

Obaveštenje o neradnim danima na Fakultetu umetnosti u Nišu

Na osnovu člana 2. i 3. Zakona o Državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji („Službeni glasnik RS“ broj 43/2001, 101/2007 i 92/2011) i Kalendara rada Fakulteta u akademskoj 2016/2017. godini, Fakultet umetnosti u Nišu neće raditi u periodu od 14. do 17. aprila 2017. godine, zbog proslave uskršnjih praznika.

Fakultet počinje sa radom u utorak, 18. aprila 2017. godine, prema utvrđenom rasporedu održavanja nastave i ostalih aktivnosti.