Go to Top

Obaveštenje o radu Fakulteta za vreme praznika

NA OSNOVU ČLANA 1a, 2. I 3. ZAKONA O DRŽAVNIM I DRUGIM PRAZNICIMA U REPUBLICI SRBIJI („SLUŽBENI GLASNIK RS“ BROJ 43/2001, 101/2007 I 92/2011) I KALENDARA RADA FAKULTETA U AKADEMSKOJ 2016/2017. GODINI, FAKULTET UMETNOSTI U NIŠU NEĆE RADITI U PERIODU OD 31. DECEMBRA 2016. GODINE DO 8. JANUARA 2017. GODINE, ZBOG PROSLAVE NOVOGODIŠNјIH I BOŽIĆNIH PRAZNIKA.

FAKULTET POČINјE SA RADOM U PONEDELjAK, 9. JANUARA 2017.  GODINE, PREMA UTVRĐENOM RASPOREDU ODRŽAVANјA NASTAVE I OSTALIH AKIVNOSTI.

DEKANAT