Go to Top

Obaveštenje za upis na Master akademske studije 2015 – 2016.

Prilikom upisa na Master akademske studije 2015/2016 kandidati podnose:

 

  • dokaz o uplati 3.000,00 dinara u korist tekućeg računa Fakulteta broj: 840-2012666-89, sa pozivom na broj: 742 121-021 svrha uplate: Upis, indeks i naknada za obradu obrasca ŠV 20 (obrasci se dobijaju na Fakultetu)
  • indeks (dobija se na Fakultetu), koji kandidati popunjavaju ćiriličnim pismom
  • 2 (dve) fotografije formata 4,5 x 3,5 cm.
  • Dokaz o uplati prve rate školarine za samofinansirajuće studente u iznosu od 30.000,00 dinara, u korist tekućeg računa Fakulteta broj: 840-2012666-89, sa pozivom na broj 742 121-021 (drugu, treću i četvrtu ratu školarine u iznosu od po 30.000,00 dinara studenti uplaćuju najkasnije do: 15. januara 2016. godine, 21. marta 2016. godine i 15. maja 2016.god.)
  • dokaz o uplati 300,00 dinara u korist tekućeg računa Fakulteta broj: 840-2012666-89 sa pozivom na broj: 742 121-06, svrha uplate: Osiguranje.