Go to Top

Odbrana završnog rada Master akademskih studija – Grafički dizajn

Odbrana završnog rada Master akademskih studija - Grafički dizajn

 

Sara Pavić
Marijana Janković
Bratislav Radenković
Vladimir Stojanović
Marko Nikolić
Ninoslava Girić
Miljan Ristić
Jefimija Kocić
Sanja Đorđević
Jovana Nikolić
Dušan Tatalović

Mentori:
Slobodan Jelesijević, redovni profesor
Mr Slavica Dragosavac, vanredni profesor

 

Ponedeljak 28. 09. 2015. 11h
Koncertno-izložbeni prostor FU, Knjaževačka 2a