Go to Top

Odbrana završnog rada Master akademskih studija – MTP – Miloš Mitrović

Odbrana završnog rada Master akademskih studija - Muzička teorija i pedagogija

Miloš Mitrović
Mentor: dr Miomira M. Đurđanović, vanredni profesor

Naziv rada:
UMETNIČKA MUZIKA U UDŽBENICIMA ZA MUZIČKU KULTURU U DRUGOM CIKLUSU OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA

Četvrtak, 09. novembar 2017. 10h
Sala br.6, Fakultet umetnosti u Nišu, Kneginje Ljubice 10