Go to Top

Portal za podršku i promociju pri realizaciji studentskih praksi za studente u Srbiji

Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta u Nišu aktivirao je niz servisa i alata za studente i kompanije na novom portalu, koji ima za cilj da podrži i promoviše realizaciju studentskih praksi za studente u Srbiji.
Akcenat je na praksama u zemlji, ali se na njemu mogu naći i informacije o prilikama za praksu u inostranstvu. Pored korisnih informacija i adresa vezanih za organizaciju i realizacije studentske prakse, na sajtu je osmišljena korisnička zona za studente i poslodavce.

Potražite praksu na portalu: http://www.studentskapraksa.com

Putem portala studenti mogu da pronađu prakse i aplikacije za iste. Kompanije mogu ponuditi otvorene pozicije za studentske prakse studentima Univerziteta u Nišu, kao i studentima Univerziteta u Kragujevcu, Novom Sadu i Beogradu.