Go to Top

Umetnost i interkulturalnost u oblasti Mediterana od antike – prema budućnosti

Poziv na dvodnevni simpozijum radova i umetnosti (21-22.6.2013) -  Umetnost i interkulturalnost u oblasti Mediterana od antike - prema budućnosti

Departman za Audio-vizuelne umetnosti Univerziteta Janjina, Krf organizuje u okviru VII Festivala Audio-vizuelnih umetnosti (19-30.6. 2013) dvodnevni simpozijum prezentacija radova i umetnosti.

Očekuju se prijave iz:

- teorijsko-naučnih oblasti povezanih sa audio-vizuelnim umetnostima

-različitih načina umetničkog izražavanja povezanih sa novim medijima

sa akcentom na savremene interkulturalne razmene.

 

Rok za podnošenje prijava je produžen do 8. maja.

 

Audio - Visual Arts Symposium