Go to Top

Predavanja prof. Emmanouila St. Giannopoulosa na Fakultetu umetnosti

U okviru Erasmus + projekta prof. Emmanouil St. Giannopoulos iz Soluna, Grčka održaće dva predavanja na Fakultetu umetnosti u Nišu, u prostorijama Departmana za likovne umetnosti (Prvomajska 6).

Prvo predavanje na temu "Vizantijska i post-vizantijska pravoslavna pesma: veliki kompozitori i značajne kompozicije" održaće u utorak 07. novembra 2017. godine sa početkom u 11 časova. Kratak pregled istorije vizantijske muzike: kakva je vizantijska muzika, mesta gde se ova umetnost razvijala, himnografija, neki od značajnih kompozitora vizantijskog i post-vizantijskog perioda (životni vek, njihov rad...).

Predavanje na temu "Pravoslavna crkvena muzika: teorija, notacija, izvođenje" izložiti u petak 10. novembra 2017. godine u 13 časova. Osnovni elementi savremene teorije vizantijske muzike, funkcija njene notacije, različiti muzički žanrovi, osam modaliteta crkvene muzike, modulacije. Izvođenje uživo konkretnih primera. Neke kompozicije u vizantijskoj notaciji kao i osnovnoj notaciji.

 

Emanuil St. Gianopulos rođen je u Solunu, Makedonija-Grčka. Prvenstveno muzikolog i docent na Odseku za muziku na Aristotelovom univerzitetu u Solunu (i docent u Janini, 2013-14). 2001. Gianopulos je nosilac nagrade 'Excellent' za svoju tezu Cvetanje Psaltičke umetnosti na Kritu (1566-1669) (supervizor prof. Gregorios Th. Statis). Ova publikacija je završena nakon studija Vizantijske muzike ("Psaltička umetnost") na Odseku za muziku, Univerzitet u Atini. Pre toga, Gianopulos je diplomirao Fizičko vaspitanje (1984-1988), potom Teologiju (1990-1994) i stekao diplomu postdiplomskih studija naziva Hrišćanska arheologija i liturgija 2000 godine. Nosilac je i diplome iz Helenske paleografije. Paralelno je studirao vizantijsku muziku na Muzičkoj školi u Solunu, na Novom konzervatorijum, kao i na Solunskom konzervatorijumu. Gianopulos je predavao 25 godina u srednjoj školi, na konzervatorijumu, na Odseku za teologiju i na Odseku za muzičke studije na Aristotelovom univerzitetu u Solunu. 2008. godine sistematski je počeo da podučava Vizantijskoj muzici u Jekaterinburgu-Rusija, gde su njegovi studenti postigli izuzetan nivo crkvene muzike, kako na grčkom, tako i na slovenskom jeziku. Gianopoulos je napisao mnoge knjige, članke, eseje o Psaltirskoj umetnosti- o rukopisnoj tradiciji, istoriji, himnografiji, teoretskim razgovorima- i radovima o radu poznatih muzičara. Učestvovao je na prestižnom Međunarodnom muzičkom kongresu i njegovi radovi su objavljeni u Zborniku i na internetu. Takođe je uredio brojne značajne muzičke knjige i beležio je nastupe sa studentskim horom. On je prvi pojac u čuvenoj Vizantijskoj crkvi Svetih apostola u Solunu.

 

Autor plakata: Ninoslava Girić, stručni saradnik za izdavaštvo