Go to Top

Predavanje kompozitora u susret NIMUS-u

Predavanje kompozitora Brajan Martineza iz Španije, Serhia Roberta de Oliveire iz Brazila kao i Dragana Tomića iz Srbije održaće se u ponedeljak 03. novembra 2014. sa početkom u 13 sati u učionici broj 12. Kompozitori će na predavanju govoriti o delima koja se izvode na NIMUS-u i o svojim dosadašnjim opusima.