Go to Top

Predavanje „Savremene tehnike mozaika“ prof. Ilie Ilieva u Koncertno-izložbenom prostoru FU

Prof. Ilija Iliev, bugarski umetnik, arhitekta, vitražist, mozaičar i dugogodišnji profesor Nacionalne akademije u Sofiji, na katedri za Zidno slikarstvo, održaće predavanje po pozivu na temu „Savremene tehnike mozaika“ u četvrtak 27. aprila 2017. godine sa početkom u 18 sati u Koncertno-izložbenom prostoru FU, Knjaževačka 2a.

 

Prof. Ilija Iliev - Biografija

Prof. Ilija Iliev je rođen 1931. godine u Burgasu. 1954. godine završava Politehnički fakultet u Sofiji i počinje da radi kao arhitekt. 1966. godine završava Likovnu akademiju u Sofiji u klasi prof. Bogdanova, a zatim se usavršava u oblasti Monumentalnog slikarstva u atelјeu Žorža Patriksa u Parizu (1966-1967). Predavao je na Nacionalnoj akademiji u Sofiji (Bugarska), Univerzitetu u Južnom Ilinoisu (SAD) i Univerzitetu Sv. Kiril i Metodij u Velikom Trnovu (Bugarska). Prof. Ilija Iliev je autor s izuzetnim osećajem za umetničke intervencije u arhitektonskom prostoru. Realizovao je preko 70 monumentalnih kompozicija. U svom radu je prevazišao klasične kanone u stvaranju mozaika, kreirajući novim postupcima i tehnološkim procesima, uz upotrebu različitih materijala, savremeno koncipirane vizuelne celine. Nјegov umetnički opus obuhvata brojna dela izvedena u tehnici mozaika, vitraža, relјefa i sitne plastike. Iliev gaji poseban osećaj za taktilnost i prirodnu lepotu materijala – kamena, stakla, metala. Nјegovi radovi su prezentovani na samostalnim izložbama mozaika u Aleksandriji (Egipat) 1996. godine, Raveni (Italija) 2000. godine i 2003. godine (izložba „Dante“), Šartru (Francuska) 2010. godine, Raveni (Italija) 2013. godine i jubilarnoj retrospektivnoj izložbi u Raveni i Sofiji 2015. godine .Održao je i pet samostalnih izložbi u Japanu, SAD i Bugarskoj (1987-2015). Prof. Iliev je autor publikacija, stručne literature i monografskih izdanja o teorijskim postulatima, tehnološkim inovacijama i specifičnostima tehnika mozaika i primenjene umetnosti. Dobitnik je nagrade „Ivan Penkov“ za doprinos razvoju savremene primenjene umetnosti 1987. godine. Jedan je od osnivača Međunarodne asocijacije savremenog mozaika (Ravena, Italija), a 2015. godine je stekao priznanje za mozaičko stvaralaštvo dodelom titule Počasnog člana. Živi i radi u Sofiji.