Go to Top

Promocije izdanja Fakulteta umetnosti u Nišu u sali broj 6

Promocija izdanja Fakulteta umetnosti u Nišu održaće se u sredu 14. decembra 2016. u 13:30 sati u sali br. 6 na Fakultetu umetnosti u Nišu, Kneginje Ljubice 10. Na promociji biće prezentovana dva štampana i dva diskografska izdanja.

 

Na promociji posebnog izdanja Fakulteta "Priče o njima" autora Tomislava Aleksića, govoriće recenzent Vidosav Vice Petrović, priređivač Igor Aleksić i upravnik Izdavačkog centra Danijela Zdravić Mihailović.

"Rukopis Priče o njima priređen je iz legata Tomislava Aleksića i po sadržajnosti je obiman jer je u njemu - kroz obilje istinitih anegdota, dijaloga, fragmenata iz života muzičkih umetnika, kao i detalja o stvaranju i interpretiranju muzikih dela, prezentovano mnoštvo značajnih detalja i istina iz muzičkog sveta. Zahvaljujući tome, rukopis ima, nadasve, saznajno-obrazovnu funkciju, ali i zabavnu. Namenjen je popularizaciji muzičke umetnosti, i to kako školarcima i omladini uopšte, tako i širokoj publici."

 

O sedmom diskografskom izdanju Fakulteta, Anđele Bratić, flautiskinje i Bojana Mladenovića, pijaniste pod nazivom "Fantasy" govoriće urednik audio i video izdanja Zoran Stanislavljević.

"Flautistkinja Anđela Bratić i pijanista Bojan Mladenović predstavljaju se fantazijama za flautu i klavir, zasnovanim na temama iz poznatih opera romantičarske epohe i transkripcijom Sarasateove Ciganske arije br. 1, iz istoimenog ciklusa u originalu napisanog za violinu i klavir. Glavne muzičke karakteristike, koje su ova dela u svom izvornom obliku svrstala u sam vrh klasčine literature – izuzetna melodijska invencija, virtuozitet i ekspresivnost koja komunicira sa slušaocima – zadržana su i u preradi za flautu i klavir, što je izvođačima omogućilo da u najboljem svetlu prikažu svoje visoke interpretativne domete."

 

Bibliografiju "Bibliografije legata biblioteke Fakulteta umetnosti u Nišu" predstaviće recenzent Zoran Živković i autor izdanja Vesna Gagić.

"Bibliografije legata Fakulteta umetnosti u Nišu predstavljaju jednu zaokruženu celinu dosadašnjih legata u okviru Biblioteke. Sama bibliografija je urađena kao priručni materijal korisnicima radi boljeg i uspešnijeg snalaženja u prikazanom fondu Biblioteke. U bibliografiji je prikazan kompletan popis poklonjene građe koja je podeljena prema vrsti i sadržaju. Takođe, predstavljen je lik i delo legatora, i to prof. Srđana Jaćimovića i Tomislava Aleksića."

 

Zoran Stanislavljević, urednik audio izdanja Fakulteta umetnosti najaviće audio izdanje "Preludijum za jedno majsko osećanje" u izvođenju Dua "Diptih" koji čine Aleksandar Jakovljević, violončelo i Bojan Mladenović. klavir.

"Aleksandar Jakovljević i Bojan Mladenović nastupaju zajedno već duži niz godina u raznim vokalno-instrumentalnim ansamblima. Na ovom audio izdanju ta saradnja nastavljena je kao Duo „Diptih“ čiji naziv simbolično ukazuje na spoj dve zasebne umetničke ličnosti. Minijature i komadi stranih i domaćih autora različitih stilskih epoha koji se nalaze na ovom CD-u bili su na repertoaru violončeliste Aleksandra Jakovljevića.

Za naziv izdanja odabran je naslov prve i jedine kompozicije Milana Đokića, akademskog slikara iz Kraljeva "Preludijum za jedno majsko osećanje". Nastala pre više decenija, ova minijatura u originalu komponovana za klavir (prerada za violončelo A. Jakovljević) inspirisana je Milanovim ljubavnim osećanjima prema svojoj tadašnjoj devojci. Ta ljubavna priča utkana je u ovu kompoziciju, sa ogromnom strašcu, iskrenošcu i najdubljim osećanjima."