Go to Top

Prva nagrada Savi Pavliću na Međunarodnom takmičenju “Festival slovenske muzike” u Beogradu

Sava Pavlić, student IV godine kontrabasa u klasi mr Ljubinka Lazića uz klavirsku saradnju Senke Simonović, osvojio je Prvu nagradu na Međunarodnom takmičenju "Festival slovenske muzike" održanog 31. marta 2017. godine u Beogradu. Čestitamo!