Go to Top

Samostalna izložba Miroslava Živkovića i Zorana Ilića

Samostalna izložba Miroslava Živkovića i Zorana Ilića, vanrednih profesora Fakulteta umetnosti, svečano će biti otvorena 08. aprila 2014. u Kovinu. Na izložbi će biti izloženo 40 radova, crteža i kaligrafija. Izložba je otvorena do 28. aprila 2014. godine.