Go to Top

Samostalna izložba mr Miroslava Živkovića u Bugarskoj

Samostalna izložba živopis mr Miroslava Živkovića, redovnog profesora na Fakultetu umetnosti u Nišu, biće otvorena u petak 24. marta 2017. godine sa početkom u 17 sati u Galeriji "Savčevi" u gradu Oriahovo u Bugarskoj.