Go to Top

Sava Pavlić vođa kontrabasa Festivalskog orkestra “Kotor Art”

Sava Pavlić,student IV godine kontrabasa u klasi mr Ljubinka Lazića, položio je audiciju za festivalski orkestar Kotor Art i izabran za poziciju vođe kontrabasa. Orkestar će u okviru festivala pratiti eminentne svetske soliste i sarađivati sa renomiranim dirigentima. Pri selekciji šef audicione komisije bio je naš istaknuti violinista Roman Simović koncert majstor Londonskog simfonijskog orkestra.