Go to Top

Stručna ekskurzija nastavnika, saradnika i studenata Odseka za likovne i primenjene umetnosti u Minhenu

Mr Đuro Radonjić, redovni profesor,  mr Katarina Radojlović, mr Miroslav Živković, vanredni profesori, mr Jelena Trajković, asistent, i Miljana Radenković, saradnik u nastavi, boraviće u periodu od 21.  do 26. aprila 2013. godine na stručnoj ekskurziji u Minhenu.