Go to Top

Svečano otvaranje Referalnog centra umetnosti

U subotu 10. maja 2014. sa početkom u 12 i 30 u prostorijama Fakulteta umetnosti u Nišu, održaće se svečano otvaranje Referalnog centra umetnosti.

Fakultet umetnosti u Nišu pokreće formiranje Referalnog i istraživačkog centra umetnosti. Namenjen je svim umetnicima i naučnim radnicima na Balkanu u smislu istraživanja i umetničke delatnosti, kao i širenja nauke i umetnosti. U okviru Centra u rad će biti uključeni nastavnici, saradnici i studenti Fakulteta umetnosti u Nišu, kao i šira naučna i umetnička javnost na Balkanu. Centrom će rukovoditi istaknuti naučnici i umetnici Fakulteta koji će koordinirati naučnim i umetničkim projektima.

U okviru Centra prvi projekat jeste pokretanje edicije u okviru Izdavačke delatnosti Fakulteta, a to je edicija bibliografije. Prvo izdanje je bibliografija legata Srđana Jaćimovića koja sadrži 4 diplomska rada, jedan naslov časopisa, 283 monografskih publikacija i muzikalija i 28 horskih partitura, koji će se publikovati u štampanom i elektronskom izdanju. Za sada je sve pretraživo i obrađeno preko Virtuelne biblioteke Srbije Cobiss.