Go to Top

TRADICIONALNA ESTETSKA KULTURA X: MEDIJI

Nakon ispitivanja estetske dimenzije kuće (2005), svakodnevlja i praznika (2006), tela i odevanja (2007), hleba (2008), igre (2009), erosa (2010), vrta (2011), zanata (2013), prostora (2014), u okviru projekta Tradicionalna estetska kultura Srba, učesnici simpozijuma usmeriće pažnju na probleme tradicionalne i savremene estetske kulture unutar civilizacije masovnih i mrežnih MEDIJA, koji na bitan način konstituišu sve dimenzije našega životnog sveta: rad, moral, religijske aktivnosti, nauku i filosofiju, slobodno vreme, zabavu, igru, sport, umetnost, način, standard i kvalitet svakidašnjega života... U vreme medija zbivaju se i suštinske promene u sferi ljudske kreativnosti i receptivnosti, a promene u estetskoj dimenziji mogle bi dostići rang antropoloških fenomena. Stoga će učesnici, u svojim saopštenjima i diskusiji, iz različitih teorijsko-metodoloških perspektiva, nastojati da rasvetle uticaj medijske sfere na promene u biću estetskoga, na personalnome, grupnome (generacijskom, kulturno-obrazovnom, nacionalnom...) i antropološkome planu, uz punu svest o značajnome delovanju na sve nivoe re-konstituisanja i re-konstruisanja tradicionalnih i savremenih identiteta, u toj meri da se može postavljati pitanje o stanju i budućnosti estetičnosti i same čulnosti čoveka kao duhovnoga, ali vazda i čulno-nagonskoga bića. Smisao ovakvih naučnih skupova jeste ne samo u nastojanju da se tekuće i nastupajuće promene objašnjavaju i razumevaju, već da se – iz razumevanja – pripreme i odgovarajuće koncepcije prosvetnih, kulturnih i naučnih politika.

 

 

Organizator skupa:

FAKULTET UMETNOSTI UNIVERZITETA U NIŠU

 

Suorganizator:

CENTAR ZA NAUČNOISTRAŽIVAČKI RAD SANU I UNIVERZITETA U NIŠU

           

Mesto i vreme i održavanja skupa:

Niš, 06.11.2015.

 

Odluke

Odluka Fakulteta umetnosti u Nišu o održavanju naučnog skupa - MEDIJI

Odluka Centra SANU o održavanju naučnog skupa - MEDIJI