Go to Top

Učešće naših profesora na Majskoj izložbi i I Internacionalnom salonu grafike

Na Majskoj izložbi grafike 2013., koja se održava u Galeriji Grafički kolektiv, u organizaciji Beogradskog grafičkog kruga, svoje radove izlagaće i dvoje profesora Fakuteta umetnosti: mr Katarina Đorđević, van. prof., i mr Bojan Živić, van. prof.

Na I Internacionalnom salonu grafike u Kraljevu, koji se održava u organizaciji Udruženja likovnih i primenjenih umetnika Kraljeva, radove će izlagati mr Zoran Kostić, red. prof., mr Katarina Đorđević, van. prof., mr Bojan Živić, van. prof., i student master akademskih studija slikarstva Goran Mitić.