Go to Top

Učešće profesora na Međunarodnom pleneru grafike u Sofiji

Mr Bojan Živić, vanredni profesor, mr Katarina Đorđević, redovni profesor i dr Franc Curk, redovni profesor u penziji, učestvuju po pozivu na Međunarodnom pleneru grafike na Tehničkom univerzitetu u Sofiji, Bugarska. Izložba dela nastalih tokom boravka učesnika biće otvorena 02.oktobra 2014. godine u Galeriji Tehničkog univerziteta u Sofiji.