Go to Top

Uspešna odbrana doktorske disertacije mr Danijele Stojanović

mr Danijela Stojanović, prodekan za umetničko-naučni rad na Fakultetu umetnosti u Nišu, uspešno je odbranila doktorsku disertaciju na temu "Kontinuitet uspeha učenika i studenata u nastavi kontrapunkta" pred komisijom u sastavu  dr Zorica Stanisavljević Petrović, vanr.prof. Filozofskog fakulteta u Nišu - mentor, dr Sonja Cvetković, docent Fakulteta umetnosti u Nišu - predsednik komisije, dr Jelena Maksimović, docent Filozofskog fakulteta u Nišu - član, dr Rozalina Popova Koskarova, red.prof. Pedagoškog fakulteta Sv Kliment Ohridski u Skpolju - član. Odbrana doktorske disertacije je održana u petak 26. juna 2015. godine na Filozofskom fakultetu u Nišu. Čestitamo!