Go to Top

Vitraž mr Slavice Erdeljanović Curk na zgradi Dekanata Fakulteta

Vitraž na ulazu zgrade Dekanata Fakulteta umetnosti je poklon Fakultetu profesorke Slavice Erdeljanović Curk.