Go to Top

Završni koncert Master akademskih studija – Dušan Suton, klavir

Završni koncert Master akademskih studija

Dušan Suton, klavir
Mentor: mr Dragoslav Aćimović, redovni profesor

Program:
J. S. Bah - Preludijum i fuga es – mol DTK 1
V. A. Mocart - Sonata a-mol K. 310
F. Šopen - Skerco cis – mol op. 39
S. Prokofjev - Sonata br.1 opus 1

Sreda 13. septembar 2017. 11h
Koncertno-izložbeni prostor Fakulteta umetnosti, Knjaževačka 2a