Go to Top

Završni koncert Master akademskih studija – Ljubica Jovanović, violina

Završni koncert Master akademskih studija
Studijski program Izvođačke umetnosti- Modul violina

Ljubica Jovanović
klasa: prof. Mina Mendelson

Klavirska saradnja: Senka Simonović

Program :
F. Mendelson - Koncert za violinu i orkestar e-mol, op 64
N. Paganini - Kapris za solo violinu br.20

Četvrtak, 09. oktobar 2014. godine u 15 sati
Koncertno- izložbeni prostor Fakulteta umetnosti, Knjaževačka 2a