Go to Top

Završni koncert Master akademskih studija – Stefan Nikolić, harmonika

Završni koncert Master akademskih studija

Stefan Nikolić, harmonika

Mentor: Nikola Peković, docent

 

Program

J. S. Bah - Preludijum i fuga H-dur br. 23 DTK 1

V. A. Mocart - Sonata F- dur broj 12 K. 322/300k Alegro

G. Kacer - Tokata

J. Tiensu - ERC (izbor stavova), F. Anđelis: Ritmička kutija

 

Petak 11. septembar 2015. godine u 11,00 sati
Koncertno-izložbeni prostor Fakulteta umetnosti u Nišu, Knjaževačka 2a