Go to Top

PRIMENJENA UMETNOST

Izložba studenata Departmana za primenjene umetnosti u Galeriji NKC-a


Objavljeno

Izložba radova studenata sa Departmana za primenjene umetnosti "PROSTORNA GRAFIKA" biće otvorena u Galeriji Niškog Kulturnog Centra, u četvrtak, 20. aprila 2017. godine sa početkom u 13 sati. Izloženi radovi realizovani su u okviru predmeta Prostorna grafika. Mentori: mr Sanja Dević, docent i Jefimija Kocić, asistent.

Izložba radova studenata sa Departmana za primenjene umetnosti u Galeriji Leskovačkog Kulturnog Centra


Objavljeno

Izložba radova studenata sa Departmana za primenjene umetnosti "STOP – ŽIVOT" biće otvorena u Galeriji Leskovačkog Kulturnog Centra, u petak, 21. aprila 2017. godine u 19 sati. Izloženi radovi realizovani su u okviru predmeta Grafičke komunikacije, a svojim sadržajem izražavaju ideju o očuvanju životne sredine, borbu za pravo životinja, prekomernu eksploatacija životinja, ugroženosti njihovog životnog staništa itd. Mentori: Anita Milić, docent i Miljana Radenković, asistent.