Go to Top

Dopunjena enciklopedija Niša

Nakon 15 godina od prvog toma Niš je dobio peti tom Enciklopedije grada, posvećen kulturi. Zainteresovni se mogu upoznati sa sadržajem Enciklopedije u Biblioteci Fakulteta, a za zaposlene postoji mogućnost kupovine putem administrativne zabrane.