Go to Top

Intenzivni majstorski kurs za klarinet – Yuan Gao i Miloš Mijatović

Fakultet umetnosti u Nišu 22. i 24. aprila  2017. godine organizuje intenzivni Majstorski kurs za klarinet,  koji će održati Yuan Gao, profesor Longy School of Music u Bostonu USA i Miloš Mijatović, vanredni profesor Fakulteta umetnosti u Nišu. Korepetitor: Srđan Đorđević, umetnički saradnik. Majstorski kurs se realizuje u okviru Dana klarineta "Clarinetissimo".

Kotizacija:
Jedan čas: 2.500, 00 rsd

Nalog za plaćanje
Korisnik: Fakultet umetnosti u Nišu
Žiro račun broj: 840-2012666-89
Poziv na broj: 742121-12
Svrha: Majstorski kurs za klarinet

Registracija za majstorski kurs
Pošaljite uredno popunjen formular za registraciju na e-mail adresu: milosmijatovic.com@gmail.com

Rok za upis i uplatu
22. april 2017. godine

Koordinator
Miloš Mijatović, vanredni profesor, Tel: +381 60/32 31 082