Go to Top

Izložba grafika mr Bojana Živića u Kraljevu

Mr Bojan Živić, vanredni profesor Fakulteta izlagaće svoje grafike u Gradskoj galeriji u Kraljevu u periodu od 26. februara do 04. marta 2013. godine. Otvaranje izložbe je u utorak, 26. februara 2013. godine u 19.00 sati.

 

***

Svetlost u grafici

 

Veliko je zadovoljstvo kada kolega bude zamoljen da nešto napiše o svom esnafskom kolegi, umetniku-grafičaru. Meni je pripala ta čast da napišem ovaj tekst o Bojanu Živiću, ne kao likovni kritičar ili istoričar umetnosti, već više kao njegov prijatelj, ali i ljubitelj njegovih grafika.

Bojanov nemirni duh, vođen čistim grafičkim nervom i potrebom, otvara uvek iznova raznolike puteve likovno-grafičkog izražavanja, u kome se poetsko i racionalno čas sukobljavaju, čas objedinjuju u jednu harmoničnu celinu.

Znaci i forme u njegovom prostoru ostvaruju vlastitu egzistenciju i kretanje postigavši harmoniju koja asocira na zvuk. Igrajući se malim i velikim površinama, stalno spajajući svetlost i boju, boju i materiju, Bojanove grafike deluju kao dinamička celina. Diskretno birana tonska rešenja i njihov međusobni odnos govore o istančanom osećaju za meru, ali i o prirodi samog umetnika. Ravnoteža i ponavljanje su  sredstva sa kojima Bojan komponuje. Ponavljanje jednog istog motiva u odgovarajućoj dinamici kao u muzici, refren se ponavlja po određenom zakonu, a vešto izvedena u materijalu i kombinovana tehnikom duboke i ravne štampe, otisnuta na odgovarajućem papiru svedoči o nekonvencionalnosti i savremenom pristupu umetnosti multioriginala.

Pažljivim uvodjenjem geometrijskih belih, crvenih i crnih kvadrata ili linija, Bojan skladno povezuje likovne elemente  u harmoničnu celinu koja kao u muzici stvara intimnu notu, a  ta odmerenost i razložnost poziva na pažljivo iščitavanje njegovih grafika.

Pred nama se nalazi zreo  umetnik koji ima svoje zasluženo mesto u našoj likovnoj umetnosti.

 

                                                                       Ljubiša Brković,  likovni umetnik