Go to Top

Izložba slika profesora Slobodana Jovanovića u Knjaževcu

U utorak, 19. februara 2013. godine u 18 sati, u  Likovnoj galeriji Doma kulture u Knjaževcu biće otvorena izložba slika  Slobodana Jovanovića, vanrednog profesora Fakulteta.

 

***

Slobodan G. Jovanović je izložio 55 slika na papiru, malog formata. One su nastale pre nekoliko godina i najvećim delom su inspirisane njegovim boravkom u Americi. Pejzaž tog podneblja je bio srećan izazov za njegov rafinirani likovni senzibilitet. U ovim ostvarenjima prepoznaje se bogat slikarski rafinman. Potezi su slobodni, široki i razmahnuti ali primereni formatu. Boje njegovih pejzaža su u bogatim skalama bele, oranž, plave, oker ili ljubičaste. Smenom hladnih i toplih  tonova on produbljuje svoj doživljaj pejzaža. U slikama se prepoznaje njegova posvećenost tom izuzetno zahvalnom slikarskom motivu pa se tako otkriva sva tananost i njegova ljudska bliskost sa njim.  One su prožete melodičkom zvučnošću koja korespondira sa suptilnom valerskom modelacijom.

Ovi lirski zapisi su više od umetničke impresije. Oni nose simboličku upitanost autora za izazove sadašnjeg vremena. Oni su lirski odgovor na te izazove i otuda su više od povoda za naše susreta. A susreti ljudi među slikama donose dobro i ljudima i slikama. Oni su blagotvorni za vreme sadašnje ali i za vreme buduće. U ovim slikama prepoznaćemo univerzalnu duhovnu percepciju. Pejzaže Amerike ali i pejzaže naše okoline, svejedno, one nose opservaciju poznatih predela ili bliske okoline.

Svaka slika za sebe predstavlja dragulj umetničke izražajnosti. A zajedno, tvore stilsku kohrentnost i upućuju na autora bogate palete i respektabilne likovne kulture. Svojom suptilnom građom,a lirskim sadržajem, one upućuju na susrete, i budući da nose optimistički spektar boja, one nas vraćaju nama samima i prirodi. One su sa osunčane paleta nade i prizivaju lepše dane.

Dragiša Obradović, profesor Univerziteta

 

Sa otvaranja izložbe slika profesora Slobodana Jovanovića (Knjaževacinfo portal)