Go to Top

Izložba radova studenata sa Departmana za primenjene umetnosti u Galeriji NKC

Izložba radova studenata sa Departmana za primenjene umetnosti "PX >> VE" biće otvorena u Galeriji NKC-a, u petak, 12. decembra 2017. godine, sa početkom u 15 časova. Predstavljaju se studenti treće godine osnovnih studija. Mentori: Anita Milić, docent i Miljana Radenković, asistent

"Studenti Fakulteta umetnosti sa Departmana za Grafički dizajn, još jednom potvrđuju svoj kvalitet, predstavlјajući se sada publici samostalno kao treća godina osnovnih studija i to svojim prvim zadatkom na predmetu Grafičke komunikacije.

Suština njihovog zadatka je kako od rasterske slike (bitmape) možemo izdvojiti bitno i dati joj novu primenlјivu formu.

Dok studenti kreiraju stilizovanu viziju sveta oko nas, oni usavršavaju svoje veštine i kreativne kapacitete, ali i uče kako vektorske slike funkcionišu nezavisno od rezolucije slike.

Stvoreni raznorodni vizuelni svetovi obećavaju generaciju studenata koji su spremni da u bližoj budućnosti samostalno i profesionalno pristupe problematici grafičkog dizajna i oblasti grafičkih komunikacija."

doc. Anita Milić