Go to Top

Sećanje na Konstantina Babića i Paju Jovanovića u Koncertno-izložbenom prostoru FU

Multimedijalna izložba i koncert pod nazivom "Sećanje na Konstantina Babića i Paju Jovanovića"  povodom 90. godina rođenja muzičkog umetnika Konstantina Babića i 60. godina od smrti slikara Paje Jovanovića biće održani u četvrtak 14. decembra 2017. godine sa početkom u 19 sati u Koncertno-izložbenom prostoru FU, Knjaževačka 2a.

Detaljan program možete pogledati na sajtu Koncertne sezone FU.

Biblioteka Fakulteta umetnosti u Nišu, u okviru svoje informativne, edukativne i izdavačke delatnosti pripremom i istraživanjem arhivske građe organizovala je biografsku izložbu o srpskim umetnicima ali i katalog-bibliografiju dvojice velikana umetnosti. Kao duhovna, kulturna i materijalna tradicija  biografska izložba i bibliografski prikazi predstavlјaju sistematizovani i kompletno obrađen umetnički, naučni, pedagoški  i publikovani rad ovih vrsnih stvaraoca iz Srbije. Bio-bibliografskom obradom formiran je jedinstven izvor informisanja, iz čijih podataka kao izvora, su trajno zabeležena pisana i umetnička reč kao i manifestacije, umetniki i naučni radovi koji govore o ovi umetnicima.

Takođe, kao značajna tačka realizacije projekta jeste koncertna aktivnost Fakulteta umetnosti, pri čemu su nastavnici i saradnici Fakulteta priredili izvođenje kompozicija Konstantina Babića, za koja Fakultet ima dobijena autorska prava još za života slavnog kompozitora.