Go to Top

Miljani Radenković III nagrada za seriju plakata „They disappear“

Na VI međunarodnoj konferenciji štampe, dizajna i fotografije - PDP CONFERENCE 2014. održanoj u Novom Sadu,  Miljani Radenković, asistentu na Odseku za primenjene umetnosti Fakulteta umetnosti u Nišu, dodeljena je III nagrada za seriju plakata „They disappear“ u kategoriji Dizajn plakata.